Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 525 Kommentarer

Huspriser USA, feb 08

kategori: Bostadsmarknad

Februaristatistiken över den amerikanska bostadsmarknaden var sämre än analytiker väntat sig.

Nedgången fortsätter, vilket förstås inte var oväntat, men nedgången ser dessutom fortfarande ut att accelerera. Utan en stabilisering av de amerikanska bostadspriserna så är det svårt att tro att oron på finansmarknaden skulle kunna ta slut.

Mätt enligt Case-Shiller indexet så var huspriserna i de 20 största städerna -2,7% i februari, -6,9% de senaste tre månaderna (dec - feb) och -12,7% det senaste året (feb - feb). Från toppen är priserna nu ner 14,8%.

Exempel på utveckling i olika städer:

Utveckling Los Angeles San Fransisco Boston Miami New York Comp 20
Från toppen -21,6% -20,1% -12,1% -22,1% -8,0% -14,8%
1 år -19,4% -19,2% -4,6% -21,7% -6,6% -12,7%
3 mån -10,6% -9,2% -4,2% -8,1% -3,0% -6,9%
1 mån -4,3% -3,6% -2,0% -3,0% -1,2% -2,7%

Värt att notera är att detta är i nominella priser. Eftersom inflationen inte varit obetydlig under denna tid så ser det ytterligare några procentenheter sämre ut om man mäter i inflationsjusterade (dvs reala) priser.

Graf över priserna i 20 största städerna:
(Case-Shiller Composite-20, 2000 - 2008 feb)
House Prices USA february 2008

Home prices sink at record clip; foreclosures keep mounting - Yahoo
Huspriserna dyker i USA - DI.se

Se även:
Huspriser USA, jan 08 - AktieNET.se
Can’t pay just walk away - AktieNET.se

Läs/Skriv kommentar (1)

MSAB Q1-08

kategori: MSAB, Rapportkommentar, Småbolag

Micro Systemations första kvartal blev lite svagare än väntat vilket kursen reagerade mycket kraftigt på, ner ca 5 kr till 15 kr på rapportdagen, ett tapp i börsvärde om nästan 90 mkr.

Det var flera saker som överraskade negativt.

- Begränsad försäljningstillväxt, antal sålda XRY +2%
Jämfört med första kvartalet 07, ökade försäljningen endast från 155 till 158 st .XRY startpaket (+2%). Dock ska man komma ihåg att jämförelsekvartalet var mycket starkt, samt att man även lanserade en ny produkt, XACT, som såldes i 23 exemplar dock till reducerat pris.

- Valutakursförlust om 800 tkr
Tidigare har det inte hänt så mycket i företagets finansnetto, men nu tog man en valutakursförlust relaterad till pundets försvagning på hela 800 tkr Största delen av detta beror på att pundet försvagats från faktureringstillfället fram till betalningstillfället.

MSAB har mycket försäljning i England, och om det svagare pundet består kommer det påverka omsättningen negativt framöver. Jag har uppfattat det som att priserna i pund tidigare var högre än i euro, så jag räknar inte med att man ska kunna kompensera det här med högre priser.

- Förnyelsegrad om relativt låga 74%
Tidigare har MSAB hela tiden uppnått en förnyelsegrad på licenser om 95-100%. Nu rapporterades den vara 74% för kvartalet. Det här är nog den punkten som mest påverkade aktiekursen. MSAB är till stor del ett enproduktsbolag, och skulle det visa sig att bolagets produkt förlorar konkurrenskraft så är det förstås väldigt negativt.

Det finns ett antal anledningar till varför förnyelsegraden kanske inte är så alarmerande trots allt, men det är definitivt någonting att hålla koll på framöver.

a) 21 system, vilket skulle motsvara 10 procentenheter på förnyelsegraden, härstammar till Sydafrika och uppges ej ha förnyats pga administrativa skäl. Jag får uppfattningen att bolaget ser det som sannolikt att dessa trots allt kommer att förnyas, och skulle då ge en förnyelsegrad på 84%. Men det är givetvis inte garanterat att så sker.

b) Bolaget har en stor mängd förnyelser i slutet av mars, och eftersläpningar i dessa förekommer.

c) En stor andel av resterande ej förnyade licenser hör till USA, och av andrahandsinformation från stämman så får jag uppfattningen att man tror det här beror på att stödet av CDMA telefoner är alltför begränsat. Här lägger man från bolagets sida in en högre växel i år, för att förbättra konkurrenskraften i USA. Man uppger också att nyförsäljningen i USA är god, så det ser definitivt inte ut som ett totalt stopp.

En gissning från min sida är också att den kraftigt fallande dollarkursen kan ha gjort att kunderna tycker att licensen blivit lite i dyraste laget.

- Starkt jämförelsekvartal
Q1-07 var som sagt extremt starkt, inte bara mätt i antal sålda XRY paket, utan även omsättningen i kronor som kraftigt översteg vad man kunde förväntat sig baserat på antal sålda/förnyade XRY.

Största anledningen till det fick vi nu, nämligen att licenser inte bara säljs med 12 månaders giltighetstid. För att anpassa licensförnyelserna till kundernas önskemål, ofta relaterat till deras budgetår, så görs försäljning även med andra löptider. Framförallt 18 månader verkar vanligt.

Troligen såldes en stor del 18 månaders licenser under q1-07. Det förklarar både den då höga omsättningen i kronor, samt varför endast ca 200 licenser var uppe för förnyelse under q1-08, och inte de 255 som man som naiv analytiker hade räknat med.

Det här har alltså ingen egentlig påverkan på bolagets värde, men gjorde nog att många blev lite besvikna över detta kvartals omsättning.

Kostnaderna enligt förväntan
Till skillnad mot vad många andra verkar vara, så är jag inte överraskad över kostnaderna. De ökar i takt med att man rekryterar personal, vilket också är vad man hela tiden flaggat för.

Tabell över MSABs utveckling

  q1-06 q2-06 q3-06 q4-06 q1-07 q2-07 q3-07 q4-07 q1-08
Oms 5,12 6,33 5,89 8,61 11,96 8,90 10,97 18,20 13,49
Rör res 1,93 2,31 2,79 3,31 6,00 3,27 4,40 9,45 5,28
Rör marg 38% 37% 47% 38% 50% 37% 40% 52% 39%
Fin netto         0,00 0,06 0,02 0,41 -0,65
                   
Pers kostn   -2,74 -2,07 -2,90 -2,87 -3,08 -3,48 -4,86 -4,39
Övr kostn   -0,78 -0,70 -1,49 -1,73 -1,35 -1,12 -2,07 -2,13
                   
.XRY     2005 2006 q1-07 q2-07 q3-07 q4-07 q1-08
Sålda     280 >400 155 135 144 275 158
Förnyade         99 145 175 260 147
Aktiva       >650 >800 >930 >1070 >1330 >1435
              XACT    
              Sålda   23

Köpvärt?
I skrivande stund är kursen 15,8 kr. En utdelning om 0,65 kr kommer snart att utfalla, vilket alltså ger en justerad kurs på 15,15 kr. Det i sin tur ger börsvärde om ca 270 mkr.

För det får man ett i sin nisch marknadsledande bolag, skuldfritt med en kassa om (justerat för utdelningen) ca 32 mkr och som 2007 omsatte 50 mkr med ett rörelseresultat om 23 mkr. PE talet räknat resultatet 07 efter schablonskatt ligger alltså på ca 16. Inte gratis, men klart intressant.

Omsättningen 2008 bör bli avsevärt högre, men rörelsemarginalen kanske kan pressas lite pga satsningar i USA och svagare pund etc. Jag räknar i alla fall med ett högre rörelseresultat i år, och ett väsentligt högre nästa år.

Viktigt att hålla koll på framöver är att förnyelsegraden inte försämras, att man fortsätter se tillväxt i antalet sålda produkter samt att priserna inte verkar pressas för mycket.

Sammanfattningsvis
ser jag alltså kursnedgången som ett bra tillfälle till att öka innehavet i MSAB. Nu känns priset klart attraktivt om man som jag tror på en fortsatt god tillväxt och bibehållna rörelsemarginaler runt 40-50%. Risken är dock ganska stor med tanke på bolagets begränsade produktutbud.

MSAB ser ut att vara ett fint tillväxtbolag till ett rimligt pris som fortsatt förtjänar en plats i portföljen, det är dock INTE en turn-around kandidat med potential till en 10-dubbling på två års sikt.

Tyvärr så förekommer också en del lite mer aktieägarovänliga saker som knasiga optionsprogram som får ställas in, ett lite väl aggresivt bonusprogram, klumpiga insiderförsäljningar från VD osv. På sikt verkar man dock vara medveten om att IR biten måste förbättras.

Till sist lite nostalgi: Smallcaps analys från september 2004, när kursen var 0,70 kr.

Läs/Skriv kommentar (2)

Spekulera i kinesiska renminbi/yuan

kategori: Valuta

Lite förvånande upptäckte jag nyligen att det trots Kinas valutareglering tydligen går utmärkat att spekulera i en starkare yuan/renminbi.

På CME, Chicago Mercantile Exchange, handlas terminskontrakt på RMB/USD (Ticker:RMB), RMB/EUR (Ticker:RME), RMB/JPY (Ticker:RMY). Dessa kan handlas exempelvis via OptionsXpress Europe. Även optioner finns noterade. Ett kontrakt motsvarar dock 1 miljon RMB, ca 800t SEK.

För den som vill spekulera med lite mindre belopp, så finns det en USA noterad ETN (exchange traded note) med ticker CNY, som ska följa RMB/USD utvecklingen på terminsmarknaden. Denna bör du kunna handla via alla mäklare som erbjuder handel i amerikanska aktier exempelvis Nordnet.

ETN
- 0.55% i årlig förvaltningskostnad.
- Du måste ha kapital att placera, om inte så tillkommer din kostnad för att låna.
- Kreditrisk i Morgan Stanley (om Morgan Stanley går i konkurs, kan du förlora hela kapitalet).

TERMIN
+ Optioner finns noterade.
- Måste rullas kontinuerligt
- Handlas i poster om 1 milj RMB, ca 800t SEK.

Prospectus ETN: CNY
Pause for concern on Chinese currency ETN

Kommentera inlägget!

Volatila rapportreaktioner

kategori: MSAB, Marknadskommentar

Det känns som alla rapporter just nu resulterar i nedgångar eller uppgångar på 20%, minst.

Idag släppte MSAB sin q1-rapport som var en besvikelse främst vad det gäller förnyelsegraden under q1. Vi har tidigare sett att MSABs kvartalsrapportering är lite “tveksam” och att man måste se det hela i ett längre perspektiv och inte lita på siffrorna för ett enskilt kvartal. Men just förnyelsegraden är svår att förklara, även om man påstår att det ligger adminstrativa problem bakom en del och att de kommer komma in i q2 istället.

Idag kom även Googles rapport, och aktien går upp 20%. Dessutom på en optionslösendag… Hade man igår varit lite gambling sugen och köpt till exempel en Google köpoption med lösen 500 för 55 cent så kunde man sålt den idag för $41.. Det är ganska okej avkastning ;-)

Men nu var det ju MSAB som fanns i portföljen och inte Google optioner.

Man får väl vara glad att man inte också satt på Axis, Odd Molly och Nokia, som föll mellan 10 och 30% på sina rapporter/orderrapporteringar.

Återkommer med en mer ingående rapportkommentar gällande MSAB senare.

Kommentera inlägget!

Odd Molly, besvikelse över orderingång H2-08

kategori: Odd Molly, Marknadskommentar, Småbolag

Inte oväntat reagerade Odd Molly aktien kraftigt på gårdagens nyhet att tillväxten ser ut att ha stannat av. Från ca 145 kr innan rapporten till i skrivande stund 93 kr (-36%).

Här är en tabell över orderingången (mkr) för de senaste fyra kollektionerna. (Siffrorna är inte exakta då de är utlästa ur diagram, men de visar trenden, och anledningen till marknadens bestraffning).

  07-H1 07-H2 08-H1 08-H2
Sverige 13 37.5 43 43
Norge 4.5 6.5 15 19
Danmark 7.5 9 13 12
USA 7.5 5 12 7.5
Tyskland 4 5.5 7.5 8
Övriga 11 18 34 40
Totalt 48,5 76 125 129
         

Övriga marknader inkluderar här Storbritannien och Italien.

På 93 kr värderas Odd Molly till ca 530 mkr. Årets omsättning ser alltså ut att hamna på dryga 250 mkr. För den som tror att Molly kan fortsätta växa framöver och bli ett erkänt globalt modemärke är det här ett vettigt köptillfälle. Men för den tveksamme, som jag, så är det fortfarande inte särskilt attraktiva kurser.

Läs/Skriv kommentar (1)

Svagt från Odd Molly

kategori: Odd Molly, Marknadskommentar, Småbolag

Historiskt har andra halvåret varit starkare än första för Odd Molly, bland annat för att höst och vinterkläder helt enkelt är dyrare än vår/sommarplagg. I dagens ordersiffror för andra halvåret 2008 uppvisas dock endast en marginell ökning jämfört med första halvåret, 129 mkr mot 125 mkr.

Bland enskilda marknader så är det framförallt USA som är en besvikelse.

Order 08 H1 - H2 per marknad (mkr)

Sverige 43 - 43
Norge 15 - 19
Danmark 13 - 12
USA 12 - 7
Tyskland 8 - 8
GB 8 - ??
Italien ?? - 8
Övriga 27 - 33

Läs/Skriv kommentar (2)

Hedgefonder Mar-08

kategori: Hedgefond

Mars innebar en nedgång på börserna, sverige -1,6% (SIX return) och världsindex -2.4% (MSCI World index, lokal valuta)

Bland de större hedgefonderna i tabellen gjordes inga direkt spektakulära resultat, bland de mindre så är det Systematiska som fortsätter lyckas mycket väl. Även Atlant fonders högriskfonder, Edge och Sharp, bjöd på god avkastning i mars vilket gör att de nu ligger på plus för året.

Fondbolag Fond Mar Avk YTD 2008 2007
Atlant Fonder Edge 3.7% 0.3% -13.4%
  Explora 0.6% -4.6% 0.1%
  Sharp 2.7% 1.1% -17.4%*
Brummer Archipel 0.2% 1.2% -5.0%
  Avenir -0.2% 0.6% 3.3%
  Futuris 1.4% 11.7% 9.23%
  Helios -0.1% 5.7% 9.0%
  Lynx 1.6% 14.3% 13.22%
  Manticore 0.2% 2.3% 1.69%
  Nektar -1.5% 6.3% 22.69%
  Zenit -1.7% 0.0% 2.94%
Bid&Ask Stella Nova 0.4% -0.7% 15.6%
DLG Fonder Aktiefond 0.6% -13.3% 11.7%
Orre & Nyberg Radar -2.9% 2.1% -7.88%
Prior&Nilsson Yield 0.7% 1.2% 2.57%
  Idea 1.3% 1.0% 1.58%
Mitteregger Gladiator 0.0% 4.5% 8.86%
Consepio Consepio -1.8% 16.4% -9.75%
Markedskraft Elexir -1.9% -2.6% -0.08%
Thenberg fonder Småbolag   -1.7% -39.3%
  Nordic   3.4% -34.6%
  Macro   7.3% -6.6%
  Fond i Fond   3.8% -26.5%
Systematiska Risk-Reward 4.0% 21.2% 68.73%*
  AMDT Hedge -0.2% 0.8% 12.18%
  Scirocco 7.3% 14.7%  
  Covered Call 1.6% 9.6%  

Uppdatering av thenbergs fonders resultat kommer senare

Kommentera inlägget!

Påsklov…

kategori: Diverse

Nu har jag haft lite “påsklov”, från börsen och från bloggandet. Under tiden verkar det också som jag faktiskt blivit flyttat från den otursförföljda servern jag hamnat på, som hela tiden kraschar och har gjort siten oåtkomligt alltsom oftast.

Kring mitt egentliga huvudfokus, småbolag, har jag inte haft så mycket att skriva om på senare tid. Jag väntar med intresse på att se hur stor del av emissionerna i Heart of Brands och Fortnox som tecknades. Det kommer visa lite på hur klimatet för att dra in pengar från småsparare ser ut för tillfället.

Båda aktierna handlades strax över emissionskursen, teckningsrättern gick för ett öre, och man kan väl inte påstå att någon av bolagens historia sådär bara skrek “teckna mig”. Blir intressant som sagt.

Noterar också att Fragus huvudägare, Johan Kaltenbrunner, har fortsatt sälja ut aktier även efter kursnedgången efter fjärde kvartalets resultatbesvikelse. Det uppmuntrar ju inte direkt.

Mest på skoj har jag öppnat ett konto på CMC Markets för att se hur det fungerar, återkommer med en rapport kring det efter jag gjort några affärer.

Läs/Skriv kommentar (2)

« Previous PageNext Page »