Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

MSAB Q1-08

kategori: MSAB, Rapportkommentar, Småbolag

Micro Systemations första kvartal blev lite svagare än väntat vilket kursen reagerade mycket kraftigt på, ner ca 5 kr till 15 kr på rapportdagen, ett tapp i börsvärde om nästan 90 mkr.

Det var flera saker som överraskade negativt.

- Begränsad försäljningstillväxt, antal sålda XRY +2%
Jämfört med första kvartalet 07, ökade försäljningen endast från 155 till 158 st .XRY startpaket (+2%). Dock ska man komma ihåg att jämförelsekvartalet var mycket starkt, samt att man även lanserade en ny produkt, XACT, som såldes i 23 exemplar dock till reducerat pris.

- Valutakursförlust om 800 tkr
Tidigare har det inte hänt så mycket i företagets finansnetto, men nu tog man en valutakursförlust relaterad till pundets försvagning på hela 800 tkr Största delen av detta beror på att pundet försvagats från faktureringstillfället fram till betalningstillfället.

MSAB har mycket försäljning i England, och om det svagare pundet består kommer det påverka omsättningen negativt framöver. Jag har uppfattat det som att priserna i pund tidigare var högre än i euro, så jag räknar inte med att man ska kunna kompensera det här med högre priser.

- Förnyelsegrad om relativt låga 74%
Tidigare har MSAB hela tiden uppnått en förnyelsegrad på licenser om 95-100%. Nu rapporterades den vara 74% för kvartalet. Det här är nog den punkten som mest påverkade aktiekursen. MSAB är till stor del ett enproduktsbolag, och skulle det visa sig att bolagets produkt förlorar konkurrenskraft så är det förstås väldigt negativt.

Det finns ett antal anledningar till varför förnyelsegraden kanske inte är så alarmerande trots allt, men det är definitivt någonting att hålla koll på framöver.

a) 21 system, vilket skulle motsvara 10 procentenheter på förnyelsegraden, härstammar till Sydafrika och uppges ej ha förnyats pga administrativa skäl. Jag får uppfattningen att bolaget ser det som sannolikt att dessa trots allt kommer att förnyas, och skulle då ge en förnyelsegrad på 84%. Men det är givetvis inte garanterat att så sker.

b) Bolaget har en stor mängd förnyelser i slutet av mars, och eftersläpningar i dessa förekommer.

c) En stor andel av resterande ej förnyade licenser hör till USA, och av andrahandsinformation från stämman så får jag uppfattningen att man tror det här beror på att stödet av CDMA telefoner är alltför begränsat. Här lägger man från bolagets sida in en högre växel i år, för att förbättra konkurrenskraften i USA. Man uppger också att nyförsäljningen i USA är god, så det ser definitivt inte ut som ett totalt stopp.

En gissning från min sida är också att den kraftigt fallande dollarkursen kan ha gjort att kunderna tycker att licensen blivit lite i dyraste laget.

- Starkt jämförelsekvartal
Q1-07 var som sagt extremt starkt, inte bara mätt i antal sålda XRY paket, utan även omsättningen i kronor som kraftigt översteg vad man kunde förväntat sig baserat på antal sålda/förnyade XRY.

Största anledningen till det fick vi nu, nämligen att licenser inte bara säljs med 12 månaders giltighetstid. För att anpassa licensförnyelserna till kundernas önskemål, ofta relaterat till deras budgetår, så görs försäljning även med andra löptider. Framförallt 18 månader verkar vanligt.

Troligen såldes en stor del 18 månaders licenser under q1-07. Det förklarar både den då höga omsättningen i kronor, samt varför endast ca 200 licenser var uppe för förnyelse under q1-08, och inte de 255 som man som naiv analytiker hade räknat med.

Det här har alltså ingen egentlig påverkan på bolagets värde, men gjorde nog att många blev lite besvikna över detta kvartals omsättning.

Kostnaderna enligt förväntan
Till skillnad mot vad många andra verkar vara, så är jag inte överraskad över kostnaderna. De ökar i takt med att man rekryterar personal, vilket också är vad man hela tiden flaggat för.

Tabell över MSABs utveckling

  q1-06 q2-06 q3-06 q4-06 q1-07 q2-07 q3-07 q4-07 q1-08
Oms 5,12 6,33 5,89 8,61 11,96 8,90 10,97 18,20 13,49
Rör res 1,93 2,31 2,79 3,31 6,00 3,27 4,40 9,45 5,28
Rör marg 38% 37% 47% 38% 50% 37% 40% 52% 39%
Fin netto         0,00 0,06 0,02 0,41 -0,65
                   
Pers kostn   -2,74 -2,07 -2,90 -2,87 -3,08 -3,48 -4,86 -4,39
Övr kostn   -0,78 -0,70 -1,49 -1,73 -1,35 -1,12 -2,07 -2,13
                   
.XRY     2005 2006 q1-07 q2-07 q3-07 q4-07 q1-08
Sålda     280 >400 155 135 144 275 158
Förnyade         99 145 175 260 147
Aktiva       >650 >800 >930 >1070 >1330 >1435
              XACT    
              Sålda   23

Köpvärt?
I skrivande stund är kursen 15,8 kr. En utdelning om 0,65 kr kommer snart att utfalla, vilket alltså ger en justerad kurs på 15,15 kr. Det i sin tur ger börsvärde om ca 270 mkr.

För det får man ett i sin nisch marknadsledande bolag, skuldfritt med en kassa om (justerat för utdelningen) ca 32 mkr och som 2007 omsatte 50 mkr med ett rörelseresultat om 23 mkr. PE talet räknat resultatet 07 efter schablonskatt ligger alltså på ca 16. Inte gratis, men klart intressant.

Omsättningen 2008 bör bli avsevärt högre, men rörelsemarginalen kanske kan pressas lite pga satsningar i USA och svagare pund etc. Jag räknar i alla fall med ett högre rörelseresultat i år, och ett väsentligt högre nästa år.

Viktigt att hålla koll på framöver är att förnyelsegraden inte försämras, att man fortsätter se tillväxt i antalet sålda produkter samt att priserna inte verkar pressas för mycket.

Sammanfattningsvis
ser jag alltså kursnedgången som ett bra tillfälle till att öka innehavet i MSAB. Nu känns priset klart attraktivt om man som jag tror på en fortsatt god tillväxt och bibehållna rörelsemarginaler runt 40-50%. Risken är dock ganska stor med tanke på bolagets begränsade produktutbud.

MSAB ser ut att vara ett fint tillväxtbolag till ett rimligt pris som fortsatt förtjänar en plats i portföljen, det är dock INTE en turn-around kandidat med potential till en 10-dubbling på två års sikt.

Tyvärr så förekommer också en del lite mer aktieägarovänliga saker som knasiga optionsprogram som får ställas in, ett lite väl aggresivt bonusprogram, klumpiga insiderförsäljningar från VD osv. På sikt verkar man dock vara medveten om att IR biten måste förbättras.

Till sist lite nostalgi: Smallcaps analys från september 2004, när kursen var 0,70 kr.

2 kommentarer till “MSAB Q1-08”

 1. lördag, 26 Apr 2008 @ 12:12Mats

  Hej på dig!

  Om vi antar att eftersläpning kommer att göra att återtecknandet av licenser visar sig nå 90 resp. 95%. Vad skulle detta då göra för omsättning resp. vinst i Q1 -08??

  Mats

 2. lördag, 26 Apr 2008 @ 12:59Jimmie

  Hej Mats,

  det borde i runda slängar ha inneburit ca 900 tkr (90%) respektive 1200 tkr (95%) i högre omsättning/vinst.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: