Kommentarer till FED räddar världen… http://blogg.aktienet.se/2008/03/11/fed-raddar-varlden/ Blogg om ekonomi, aktier, bostads- och finansmarknaden, med ett litet extra fokus på småbolag. Wed, 27 May 2020 00:26:39 +0000 http://wordpress.org/?v=2.2.2 Av: Marc http://blogg.aktienet.se/2008/03/11/fed-raddar-varlden/#comment-417 Marc Wed, 12 Mar 2008 17:11:27 +0000 http://blogg.aktienet.se/2008/03/11/fed-raddar-varlden/#comment-417 Den sista desperat åtgärd för att rädda USA:s ekonomi Idag tog den amerikanska centralbanken, tillsammans med sina motsvarigheter i Europa en åtgärd som visar allvaret i situationen. De förpliktade sig att backa upp det finansiella systemet med 200 miljarder dollar. Aktiemarknaden reagerade med glädje och i skrivande stund stiger den fortfarande. Under en stund investerade såg ut som förvirrade höns när de sålde och köpte värdepapper och dollar. Tills slut verkade det som marknadens logik vann och alla gjorde som de trodde att alla andra trodde var rätt. Börserna steg. Men jag kommer att beskriva varför hönsen drabbas än en gång av en villfarelse, som många gånger tidigare. Orsaken är enligt min mening att de inte förstår vad som är det grundläggande felet eller strukturellt om ni så vill. Den första villfarelsen är att de nya krediterna gäller endast AAA rankade obligationer, det lämnar en stor del av de drabbade värdepapperna bortom räddning. Den andra är att de förväntade förlusterna bedöms ligga runt 500-600 miljarder dollar dvs. två till tre gånger så stora som dagens ”paket”. De redan erkända förlusterna ligger ju runt ca 180-200 miljarder dvs. de nya krediterna täcker just de realiserade förlusterna. Det täcker inte de som kommer att realiseras framöver. Det tredje är att hushåll och företag kommer att öka sin skuldsättningsgrad för att rädda konsumtionen, investeringar och jobbet men det ökar också inflationstakten som är ovanligt hög redan nu. Den kommande räntesänkning den 18 mars kommer att öka takten i prisstegring. Företag kan räddas från likviditetsproblem just nu men samtidigt faller deras soliditet och därmed deras värde, samtidigt som räntekostnader kommer att stiga. Om den förväntade räntesänkningen inte sätter igång konsumtionen (med lånade pengar) kommer de nödvändiga vinsterna att utebli. Det kommer att betyda att aktievärdet kommer att falla. Om konsumtionen däremot stiger igen, kommer det att ske med ännu mer lånade pengar och därmed endast skjuta framåt problemet. De lånade pengar kommer från finansinstitut som i sin tur har lånat från centralbanker, men pga. de har stora förluster, och de har stora krav på att redovisa vinster, kommer de trots de billiga statliga krediterna, inte att sänka kostnaden för att låna ut. Alltså kommer den fortsatta konsumtionen och investeringar att upprätthållas med relativt dyra lånade pengar. Nu är det så att företag lånar vare sig dyra eller billiga pengar om utsikterna för att över huvudtaget kunna sälja inte ser bra ut. Alltså den viktiga punkten är om hushållet kommer att konsumera eller inte. Jag ska ange minst tre orsaker om varför, om hushållet beter sig som ekonomi böcker förutsäger, inte borde konsumera i samma takt som fram till nu. För det första varje hushåll i USA har levt på lånade pengar de senaste 20 år. Det betyder att skuldsättningsgraden är helt groteskt. Varje slant som blir över borde rationellt gå till att betala av skulderna och inte till konsumtionen. Med det stämmer endast i en rationell värld. Fortsätter de att konsumera kommer bomben att explodera senare men inte nu. För den andra om konsumtionen ändå kommer igång går det mesta till utlandet i form av import. USA har i nyliberalismens anda förstört sin industriella bas och idag producerar de i princip ingenting. De enda sektorer i ekonomin som går relativt bra är de som stöds av staten med gigantiska subventioner och statliga beställningar dvs. det militärindustriella komplexet, IT, jordbruk och bio och läkemedel. För det tredje, och detta är grundläggande, beror konsumtionen med lånade pengar ytterst på den nyliberala schamanismen som med visst förvridning (statligt stöd och skydd åt ”strategiska” industrier) har drivit tesen att ekonomin ska blomstra om man ger de rika mer och mindre till de arbetande. Det har inneburit att reallönerna har sjunkit under 20 års tid i USA (och på andra håll) och samtidigt som det importeras mer och produceras mer. För att lösa ekvationen och bibehålla konsumtionsnivåer och därmed vinsterna är det enda utvägen att hushållet köper på kredit. Dessutom har den enorma överföring av välstånd från arbetande till investerare inneburit att det fanns mängder med riskvillig kapital som jagade vinster där det inte fanns. Därmed kasinospelet som har pågått de senaste åren. Hur långt kan detta fortgå? Så länge det finns de som är villiga att låna ut pengar för konsumtion och så länge de inte vill ha sina pengar tillbaka. Den fallande dollarn talar för att de flesta aktörer kommer i fortsättningen att omvärdera om de ska låna pengar till USA och innehavet av tillgångar i dollar. Det räcker med att Iran börja sälja i Euro, Kina säljer en del av sin dollar innehav eller några tunga investerare blir nervösa för att dollar ska i princip kollapsa som värdemätare. Och med det försvinner en ”free rider” vinst som USA gör genom att ha monopol på den internationella valutan. Bara räntorna USA drar in pga detta bisarra arrangemang kan med rätt kallas ”tribut” som världen betalar dem varje år. Med dollarraset försvinner det. Jag har tagit de problem som kommer att drabba hushållet och i viss mån företag sektorn men inte USA:s groteska fiskala budget underskott och den nationella skulden som ligger på ofantliga 9,5 biljoner dollar (och stiger med ca 500 miljarder per år). Sverige BNP 2006 var ca 400 miljarder dollar, dvs. USA skulle behöva att alla svenskar jobbade gratis åt dem under ca 23 år för att betala tillbaka den aktuella lånet utan att räkna in räntorna, naturligtvis ingen svensk eller någon annan kan leva utan någon inkomst under 23 år , inte ens under en månad faktiskt, så skulden skulle behöva kanske 50 år för att amortera tillbaka. MEN eftersom skulden samtidigt växer med mer än 500 miljarder dollar per år skulle det aldrig betalas tillbaka utan skulle fortsätta att stiga! Sist måste man säga att inflationen kommer att äta upp den mesta av kreditexpansionen och dessutom förvärra läget för dem som är beroende av icke-skyddade inflationsskyddade inkomster och tillgångar. Det kommer att dämpa konsumtionen och förvärra krisen i den reala ekonomin. En annan faktor som kommer att inverka negativt är att det stora ”stimulans” paket måste finansieras av staten och det sker via större utlåning, ökade skatter eller minskade utgifter. Troligen kommer det att det ske genom en kombination av de åtgärderna, men de alla dem tillsammans eller var för sig inverkan negativt på hushållens köpkraft och konsumtionsbenägenhet. På så sätt inverkar räddningspaket bromsande för ekonomin. Sist och viktigast av allt, är att de marknadsfundamentalister nyliberaler har fått ett ordentligt bakslag på den ideologiska planen. Deras stridsrop: Att ekonomin klarar sig bäst utan ingripande från staten eller andra aktörer blev ordentligt grusad efter att FED och alla andra centralbanker måste gå in med olika åtgärder för att försöka rädda det som räddas kan. Det är historiskt nederlag, som i för sig hade skett på annat håll tidigare, men det hade hittills inte uppenbarat sig i själva kärnlandet för den anglosaxiska doktrinen av laissez-faire. Det hade inträffat med förödande kraft och skapat stor misär i Sydostasien, Ryssland, Argentina, Brasilien, mm och tidigare på 30-talet. Men då hade ingen brytt sig, inte minst USA som fortsatte att förespråka samma medicin som orsakade kräkningar. Nu är sista fäste för den här bisarra och skadliga ideologin angripen i sitt fundament och de som fortsätter att hålla fast vid farsen kommer att förlora en hel del pengar. Inte minst alla vi andra som ser våra pensioner försvinna i svarta håll utan återvändo. Den sista desperat åtgärd för att rädda USA:s ekonomi

Idag tog den amerikanska centralbanken, tillsammans med sina motsvarigheter i Europa en åtgärd som visar allvaret i situationen. De förpliktade sig att backa upp det finansiella systemet med 200 miljarder dollar. Aktiemarknaden reagerade med glädje och i skrivande stund stiger den fortfarande.

Under en stund investerade såg ut som förvirrade höns när de sålde och köpte värdepapper och dollar. Tills slut verkade det som marknadens logik vann och alla gjorde som de trodde att alla andra trodde var rätt. Börserna steg.

Men jag kommer att beskriva varför hönsen drabbas än en gång av en villfarelse, som många gånger tidigare. Orsaken är enligt min mening att de inte förstår vad som är det grundläggande felet eller strukturellt om ni så vill.

Den första villfarelsen är att de nya krediterna gäller endast AAA rankade obligationer, det lämnar en stor del av de drabbade värdepapperna bortom räddning.

Den andra är att de förväntade förlusterna bedöms ligga runt 500-600 miljarder dollar dvs. två till tre gånger så stora som dagens ”paket”. De redan erkända förlusterna ligger ju runt ca 180-200 miljarder dvs. de nya krediterna täcker just de realiserade förlusterna. Det täcker inte de som kommer att realiseras framöver.

Det tredje är att hushåll och företag kommer att öka sin skuldsättningsgrad för att rädda konsumtionen, investeringar och jobbet men det ökar också inflationstakten som är ovanligt hög redan nu. Den kommande räntesänkning den 18 mars kommer att öka takten i prisstegring.

Företag kan räddas från likviditetsproblem just nu men samtidigt faller deras soliditet och därmed deras värde, samtidigt som räntekostnader kommer att stiga. Om den förväntade räntesänkningen inte sätter igång konsumtionen (med lånade pengar) kommer de nödvändiga vinsterna att utebli. Det kommer att betyda att aktievärdet kommer att falla.

Om konsumtionen däremot stiger igen, kommer det att ske med ännu mer lånade pengar och därmed endast skjuta framåt problemet.

De lånade pengar kommer från finansinstitut som i sin tur har lånat från centralbanker, men pga. de har stora förluster, och de har stora krav på att redovisa vinster, kommer de trots de billiga statliga krediterna, inte att sänka kostnaden för att låna ut. Alltså kommer den fortsatta konsumtionen och investeringar att upprätthållas med relativt dyra lånade pengar.

Nu är det så att företag lånar vare sig dyra eller billiga pengar om utsikterna för att över huvudtaget kunna sälja inte ser bra ut. Alltså den viktiga punkten är om hushållet kommer att konsumera eller inte.

Jag ska ange minst tre orsaker om varför, om hushållet beter sig som ekonomi böcker förutsäger, inte borde konsumera i samma takt som fram till nu.

För det första varje hushåll i USA har levt på lånade pengar de senaste 20 år. Det betyder att skuldsättningsgraden är helt groteskt. Varje slant som blir över borde rationellt gå till att betala av skulderna och inte till konsumtionen. Med det stämmer endast i en rationell värld. Fortsätter de att konsumera kommer bomben att explodera senare men inte nu.

För den andra om konsumtionen ändå kommer igång går det mesta till utlandet i form av import. USA har i nyliberalismens anda förstört sin industriella bas och idag producerar de i princip ingenting. De enda sektorer i ekonomin som går relativt bra är de som stöds av staten med gigantiska subventioner och statliga beställningar dvs. det militärindustriella komplexet, IT, jordbruk och bio och läkemedel.

För det tredje, och detta är grundläggande, beror konsumtionen med lånade pengar ytterst på den nyliberala schamanismen som med visst förvridning (statligt stöd och skydd åt ”strategiska” industrier) har drivit tesen att ekonomin ska blomstra om man ger de rika mer och mindre till de arbetande.

Det har inneburit att reallönerna har sjunkit under 20 års tid i USA (och på andra håll) och samtidigt som det importeras mer och produceras mer. För att lösa ekvationen och bibehålla konsumtionsnivåer och därmed vinsterna är det enda utvägen att hushållet köper på kredit.

Dessutom har den enorma överföring av välstånd från arbetande till investerare inneburit att det fanns mängder med riskvillig kapital som jagade vinster där det inte fanns. Därmed kasinospelet som har pågått de senaste åren.

Hur långt kan detta fortgå? Så länge det finns de som är villiga att låna ut pengar för konsumtion och så länge de inte vill ha sina pengar tillbaka. Den fallande dollarn talar för att de flesta aktörer kommer i fortsättningen att omvärdera om de ska låna pengar till USA och innehavet av tillgångar i dollar. Det räcker med att Iran börja sälja i Euro, Kina säljer en del av sin dollar innehav eller några tunga investerare blir nervösa för att dollar ska i princip kollapsa som värdemätare. Och med det försvinner en ”free rider” vinst som USA gör genom att ha monopol på den internationella valutan. Bara räntorna USA drar in pga detta bisarra arrangemang kan med rätt kallas ”tribut” som världen betalar dem varje år. Med dollarraset försvinner det.

Jag har tagit de problem som kommer att drabba hushållet och i viss mån företag sektorn men inte USA:s groteska fiskala budget underskott och den nationella skulden som ligger på ofantliga 9,5 biljoner dollar (och stiger med ca 500 miljarder per år). Sverige BNP 2006 var ca 400 miljarder dollar, dvs. USA skulle behöva att alla svenskar jobbade gratis åt dem under ca 23 år för att betala tillbaka den aktuella lånet utan att räkna in räntorna, naturligtvis ingen svensk eller någon annan kan leva utan någon inkomst under 23 år , inte ens under en månad faktiskt, så skulden skulle behöva kanske 50 år för att amortera tillbaka. MEN eftersom skulden samtidigt växer med mer än 500 miljarder dollar per år skulle det aldrig betalas tillbaka utan skulle fortsätta att stiga!

Sist måste man säga att inflationen kommer att äta upp den mesta av kreditexpansionen och dessutom förvärra läget för dem som är beroende av icke-skyddade inflationsskyddade inkomster och tillgångar. Det kommer att dämpa konsumtionen och förvärra krisen i den reala ekonomin. En annan faktor som kommer att inverka negativt är att det stora ”stimulans” paket måste finansieras av staten och det sker via större utlåning, ökade skatter eller minskade utgifter. Troligen kommer det att det ske genom en kombination av de åtgärderna, men de alla dem tillsammans eller var för sig inverkan negativt på hushållens köpkraft och konsumtionsbenägenhet. På så sätt inverkar räddningspaket bromsande för ekonomin.

Sist och viktigast av allt, är att de marknadsfundamentalister nyliberaler har fått ett ordentligt bakslag på den ideologiska planen. Deras stridsrop: Att ekonomin klarar sig bäst utan ingripande från staten eller andra aktörer blev ordentligt grusad efter att FED och alla andra centralbanker måste gå in med olika åtgärder för att försöka rädda det som räddas kan. Det är historiskt nederlag, som i för sig hade skett på annat håll tidigare, men det hade hittills inte uppenbarat sig i själva kärnlandet för den
anglosaxiska doktrinen av laissez-faire. Det hade inträffat med förödande kraft och skapat stor misär i Sydostasien, Ryssland, Argentina, Brasilien, mm och tidigare på 30-talet. Men då hade ingen brytt sig, inte minst USA som fortsatte att förespråka samma medicin som orsakade kräkningar. Nu är sista fäste för den här bisarra och skadliga ideologin angripen i sitt fundament och de som fortsätter att hålla fast vid farsen kommer att förlora en hel del pengar. Inte minst alla vi andra som ser våra pensioner försvinna i svarta håll utan återvändo.

]]>