Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 518 Kommentarer

Insiderköp i Avega, Varyag, DIBS och Lovisagruvan

kategori: Lovisagruvan, Varyag Resources, Avega, DIBS

Avega
Huvudägarna i Avega, Lars-Erik Eriksson och Jan Rosenholm, har i slutet av januari adderat 24 800 B-aktier till deras tidigare innehav av 4 miljoner A-aktier.

Varyag Resources
VDn i Varyag Resources förvaltningsbolags, Aleksander Williams, som även tecknade fullt ut i nyemission tidigare (+33 000 aktier), passade på att köpa ytterligare 12 000 aktier nu efter att bokslutet presenterades. Äger därefter totalt 111 000 aktier.

Värt att notera är att samtliga registrerade insiders i Varyag tecknade fullt ut i nyemissionen.

Lovisagruvan
Ingemar Skaret har köpt på sig ytterligare 8400 aktier efter bokslutet, och äger nu totalt 47 600 st (plus 270 000 genom bolag). Han köpte dessutom 39 200 st aktier över börsen i november.

DIBS
VD Eric Wallin i DIBS köpte 1000 aktier efter rapporten och äger nu 41 000.

Källa: Respektive bolags hemsida, samt Aktietorgets insiderregistrering.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: