Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 229 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 231 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 232 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 249 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/cache.php on line 36 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 508 AktieNET.se » Fragus Q4-07
Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 525 Kommentarer

Fragus Q4-07

kategori: Fragus, Rapportkommentar, Småbolag

Imorgon är det dags för Fragus bokslut. Jag kommer att uppdatera det här inlägget med en kommentar när rapporten är släppt.

Jag förväntar mig inga direkta underverk utan vill mest se att det verkar tuffa på. En omsättningstillväxt för q4 på 80% till 19 mkr, och ett rörelseresultat på 1,3 mkr eller mer skulle jag gärna se. Jag är dock lite osäker på hur stor del av den i q3-rapporten aviserade förlusten för dotterbolaget Telennium om 300 tkr som kommer i fjärde kvartalet.

Kursmässigt så har Fragus stått sig bra i det bistra börsklimatet senaste halvåret. Aktieomsättningen är som jag tidigare påpekat dock väldigt, väldigt låg. Något som sannolikt kommer ändras på sikt, ifall Fragus fortsätter sin tillväxt och ökande lönsamhet.

fragus_kurs_07h2.png

Finansiell utveckling 06-07, kvartalsvis:

  2006       2007      
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Oms 4,15 6,3 8,48 10,46 12,3 14,49 16,7  
Rör res -0,4 -0,37 0,38 0,52 0,35 0,79 1,1  
Res e fin -0,41 -0,39 0,37 0,53 0,22 0,74 1,1  
Rör marg     4,50% 5,00% 2,80% 5,50% 6,6%  

Antal aktier i bolaget är 4,14 miljoner. (Börsvärde 30 mkr vid kurs 7,30kr)

Min tidigare Fragus analys samt analysuppdatering.

11 kommentarer till “Fragus Q4-07”

 1. torsdag, 28 Feb 2008 @ 10:49Jimmie

  Rapporten är nu ute, och är en stor besvikelse med en förlust för q4 då rörelseresultatet blev
  -0,6 mkr mot min förhoppning om +1,3 mkr. Omsättningstillväxten fjärde kvartalet blev 69%, där jag hoppats på 80%.

  Sverige och Norge uppges varit svagare i december än väntat. I Finland har det tydligen varit en större skatteomläggning vilket gjorde att bilförsäljningen stannade av under fjärde kvartalet

  Norge och Finland uppges ha kommit tillbaks i förväntad takt i januari, för Sverige var januari svagt men februari ser bättre ut igen.

  Telennium sägs utvecklas väl men kostnader av engångskaraktär (byte av VD etc) påverkar.

  Förändring av redovisningprincip till periodisering av garantiintäkterna påverkar helårsresultatet negativt om 373 tkr. Man får anta att den nya redovisningsprincipen mer korrekt speglar Fragus ekonomiska utveckling.

  Man ska inte övertolka ett enskilt kvartal, men visst var detta en stor besvikelse. Värderingen av bolaget är dock lågt jämfört med potentialen, så den fundamentala fallhöjden borde vara ganska begränsad. Jag förutsätter att bolaget är tillbaks med vinst i q1 och q2, annars ser det klart deppigare ut.

  Jag kommer troligen skriva en mer detaljerad rapportkommentar i helgen.
  - Jimmie

 2. tisdag, 06 Maj 2008 @ 13:49dd

  har du någon ytterligare analys gällande fragus?

 3. onsdag, 07 Maj 2008 @ 8:58Jimmie

  Har tyvärr inte riktigt haft tid eller prioriterat att titta på Fragus på ett tag.Själv sålde jag en del aktier efter q4, men har kvar ett för min portfölj inte oansenligt innehav.

  Börsvärdet på kursen 4.5 kr är låga 18 mkr, och även om bolaget för närvarande visar förlust så blöder det ju inte. Att VDn byts ut kan man ju hoppas ger lite nytändning för bolaget.

  Jag ser Fragus som en mycket bra turnaround kandidat. Vill det sig väl kan kursen med lätthet ligga i 15 kr om kanske ett år utan att något drastiskt behöver hända. Men med tanke på bolagets litenhet och låga omsättning så är det förstås inget man lägger hela sitt sparkapital i.

  Fick följande kommentarer av CFO David Rosberg i samband med rapporten:

  - Specifika anledningar till det negativa resultatet i q4?
  “Det var en generellt svagare marknad i alla våra operativa länder, vilket tillsammans med att vi satsade framåt och anställde fler säljare gjorde att kostnaderna ökade mer än intäkterna. Återförsäkringen påverkade inte marginalen nämnvärt under Q4.”

  - Görs något särskilt för närvarande för att återgå till lönsamhet?
  “Naturligtvis har vi fått titta över kostnader för att återgå till. Dock måste man balansera mellan besparingar och satsningar i detta läget. Eftersom vi har för avsikt att ta fler marknadsandelar och växa ytterligare måste vi ha stor marknadsnärvaro, att göra för stora besparingar kan medföra att startsträckan när det vänder uppåt igen blir längre. Vi försöker finna en balans på detta område.”

  Ska se om jag kan komma iväg på stämman.

 4. fredag, 11 Jul 2008 @ 21:40Jimmie

  Hittade ett gammalt (08-04-02), men intressant
  inlägg om Fragus på Di börssnack:

  Säkert en del som jag som undrar hur det går för dom, med tanke på lite otäcka trender och ändå rätt positiva budskap i sista rapporten. Tänkte därför dela med mig lite korrespondens med Johan Kaltenbrunner. Om någon annan har mer information, eller egna upplevelser av bolaget, får ni gärna dela med er.

  Jag har bara redigerat bort inledande och avslutande text, alla frågor/svar är oredigerade.

  Q&A 1
  1) Har ni några säsongsvariationer på er marknad - finns det kvartal som är märkbart starkare än andra eller svagare år efter år?

  “Detta är lite beroende på den allmänna konjunkturen. Dock påverkar naturligtvis sådant som Julhelger, påsk mm. Vidare är det svårt att se dessa saker fullt ut ännu. Vi har konstant sedan starten vuxit och öppnat nya marknader. Naturligtvis följer vi detta hela tiden och jobbar med olika nyckeltal men som sagt det är svårt att hitta sådana under tillväxt.”

  2) Ni talar om en försvagning i december. Kan du på något sätt kvantifiera hur stor avvikelse från plan december var - 10%, 20% eller mer?

  “Jag har som policy att inte säga speciellt mycket angående siffror på detta sätt. Inte för att jag inte vill utan för att undvika att hamna i en situation där jag kan ha släppt information till enskilda som skall vara hela marknaden tillhanda. Dock kan man själv räkna att vi inte ökad och själv bilda sig en uppfattning.”

  3) Ni nämner att Telennium påverkat resultatet negativt under Q4. Kan du på något sätt kvantifiera eller ge en riktning på hur mycket? När kan vi hoppas på breakeven inom Telennium / 118218?

  “Återigen, inga exakta siffror men det ser bra ut för Telennium/118218 under 2008. Målsättningen är att vi ska ha vins i denna del innevarande år.”

  4) Hur viktiga är ett avtal med ett bilmärke, t.ex. Subaru nu senast? Hur fördelar sig t.ex. er omsättning mellan dessa 5 företag och övriga ÅF?

  “Marknaderna är i fördelade i storleksordning Norge, Sverige och Finland. (Norge störst pg av högre premier) Fördelning på ÅF är svår att säga exakt då marknaderna ser mycket olika ut.

  Norge är på väg till konsolidering av ÅF. Mindre anläggningar köps upp av större och det blir stora koncernen. Detta har påbörjats i Sverige också och kommer troligen att öka allt snabbare. Detta är positivt för oss då vi ger bättre genomslag i rent ekonomiskt ju större grupperingen är.

  Finland är långt framme i denna fas, 90 % av alla bilar säljs genom 36 grupperingar/koncerner.

  Ett general agentavtal är alltid bra, men man måste alltid komma ihåg att varje garanti tecknas i bilhallen, dvs säljare – Kund. Dock ger en ”välsingelse” från GA alltid vissa fördelar.”

  5) Har ni nått breakeven på alla marknader ännu?

  “Ja, i stort sett.”

  6) I fjärde kvartalet hade ni negativ rörelsemarginal. Är det något aktieägarna ska vänja sig vid (pga. investeringar) eller prioriterar ni
  en återgång till lönsamhet?

  “Vi kommer alltid att prioritera att lönsamhet. Dock kommer vi ALDRIG att göra det på bekostnad att vi bygger vidare och blir starkare. Jag brukar säga att som aktieägare får man välja. 1. Sexiga kvartalsrapporter som driver upp ”specket” i aktien eller 2. Substansvärde som sikt blir lönsamt. Naturligtvis försöker vi balansera investeringar mm. Men huvudregeln för oss är att inte bygga upp en ryggsäck som vi måste släpa på.”

  7) Ni har tidigare sagt att det finns liknande bolag i Europa. Har du några exempel? Hur är konkurrensen på era marknader, och i Danmark - vilka bolag stöter ni på här?

  “I Danmark finns ett par mindre aktörer. I Europa finns ex real garant, Cargarantie, TWG

  I Sverige finns autoconcept, svensk bilgaranti. Dessutom har Trygg Hansa och IF vissa program på gång och i gång.

  I Norge har IF startat upp samt ett par mindre aktörer, carprotect

  I Finland har vi TWG, dock bara på Peugeot som är ett GA avtal.

  Naturligtvis kommer det alltid att dyka upp aktörer eftersom vi nu har visat att det finns en volym därute. Dock är det inte lätt att bara starta upp. De större Europiska aktörerna är inte direkt så intresserade, då det kostar mycket och vi måste komma ihåg att det är relativt små marknader i deras ögon. Ex i Hamburg, med 5 mils omkrets säljs det lika många bilar som hela Sverige.”

  Q&A 2:

  1) Hur ser ni på den potentiella marknaden i de länder ni verkar? Hur stor uppskattar ni att den är, och hur stor kan den bli, på ett ungefär?

  “Marknaderna som vi i dag är aktiva på SE, FI, NO. Danmark är på gång. Dessa marknader har i relation till ex tyskland, England mm enorma potentialer. I tyskland pratar man att ca 25-35 % av alla begagnade bilar som säljs via auktoriserade återförsäljare levereras med någon form av externt garantipaket. I Sverige är det ca 2-4 % i Norge samma. I Finland finns inga bolag att jämföra med så här har jag bara en gissning på ca 1-2 %.”

  2) Hur ser du på konkurrenterna Autoconcept och Svensk Bilgaranti - vad skiljer dom från Fragus? Hur påverkar Trygg Hansas och IFs inträde marknaden?

  “I de två första bolagen du nämner är den största skillnaden IT-struktur, servicegrad. Vi har ett mycket välutbyggt affärssystem som hjälper oss hålla en mycket hög servicegrad. Till detta har vi betydligt fler medarbetare för att stödja våra ÅF. De stora försäkringsbolagen har tillgång till mycket kapital. Problematiken ligger i att de saknar mycket ”know how” i dessa frågor. Det är stor skillnad på garanti administration och traditionell försäkring. Ofta har de så vitt vi kan bedöma räknat fram sin premie med utgång från maskin skade statistik. Denna är inte likställd med en garanti. Det medför att de ofta inte har med de mindre reparationer som ex trasiga fönster hissar, bromsdetaljer mm. En annan sak som vi är helt klart ledande med mot samtliga aktörer är också den viktigaste. Skaderegleringen, här ligger med ett snitt på runt 95 % besvarade skadeanmälningar inom 4 timmar kontorstid. Detta medför att vi snabbt får bilarna ut till kunderna igen vilket är som jag ser det den största anledningen till ett samarbete med oss.”

  3) Har noterat att du gjort flera försäljningar under 2008, nu senast 43,500 aktier vid ca 5 kr. Det fanns ingen kommentar kring detta i flaggningsmeddelandet. Hur anser du att aktieägare ska tolka detta?

  “Både jag och Richard har periodvis valt att släppa ut fler aktier antingen via börsen eller via blockplaceringar. Detta för att öka den fria floaten och på så sätt främja handeln i aktien. Att jag valt nu lätta på innehavet är rent privatekonomiskt och inte av någon större betydelse. VI är samtidigt bundna att följa regelverk gällande rapporter mm. Man måste samtidigt komma ihåg att jag själv kontrollerar ca 37 % av rösterna samt nästan 25 % av kapitalet. Efter denna avyttring har jag 776 000 B-aktier samt 235 000 A-aktier, vilket är ganska mycket ändå.”

 5. torsdag, 30 Okt 2008 @ 21:01Fred

  Hej Jimmy,
  Sökte på Google och hittade hit.
  Imorgon kommer fragus Q3 rapport, vore intressant med några kommentarer från din sida.

  Fred

 6. fredag, 31 Okt 2008 @ 12:21Jimmie

  Ska försöka skriva längre kommentar senare… Men jag lovar inget.

  I stort är jag nöjd dock. Renodling och inga katastrofsiffror. Man borde kunna klara sig hyggligt fram tills bilmarknaden vänder upp igen. Men det kan nog dröja ett tag.

  Själv ligger jag kvar i mitt nuvarande innehav. 6-9 mkr (runt 2 kr) i börsvärde känns inte dyrt.

  Skulle vara skönt att se några insiderköp nu efter rapporten dock. VDn sitter med 15 000 aktier, man kan ju tycka han borde tycka det vore läge att köpa några till.

 7. onsdag, 21 Jan 2009 @ 19:42Mr Fragus

  Hej,
  ni verkar påläst kring Fragus, kort kommentar, vad tror ni om bolaget på kort resp lång sikt, bemyndigande emission mm.

  Ska kanske köpa en liten post, surfat runt och hittade er.

  Mvh

 8. torsdag, 22 Jan 2009 @ 16:27Jimmie

  Tyvärr har jag inte hunnut hänga med i svängarna.

  * Delar av styrelsen har försvunnit/avgått.
  * Huvudägaren och grundaren har fortsatt sälja ut (inte så många aktier dock men ändå) på låga nivåer.
  * Nyemission på G
  * Renodling (positivt enligt mig, men frågan är varför man gav sig in i alla de här sidoverksamheter från början).
  * Vikande bilförsäljning.

  Värderingen ser dock löjligt låg ut med ett aktiepris på dryga kronan och börsvärde på 4.5 mkr.
  Men det är kanske inte fel att invänta Q4 rapporten!?

 9. torsdag, 22 Okt 2009 @ 10:26John

  Kommer du att presentera nya analyser fragus inom kort?

 10. torsdag, 29 Okt 2009 @ 22:13Jimmie

  Ja det blir ju inte lätt eftersom Fragus inte finns längre…

 11. tisdag, 27 Aug 2013 @ 18:40svensk bilgaranti bluff

  svensk bilgaranti har väl detta nu?

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: