Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Insplanet Q4-07

kategori: Insplanet, Rapportkommentar, Småbolag

Insplanets bokslutskommuniké var efter den tidigare nedskrivningen/vinstvarningen inte väntat att bli någon rolig läsning.

Nedskrivningen gjordes alltså av två anledningar, en, den viktigare, var att en väsentligt större andel än väntat och historiskt avslutade sina försäkringar under första försäkringsåret. Den andra var att en mindre andel än väntat betalade in och påbörjade de försäkringar som såldes. (Kan det ligga för aggressiva säljare bakom det här?) Se även intervju med VD angående detta.

En positiv överraskning är att trots justeringar för kundförluster osv, så visade ändå fjärde kvartalet på en vinst om hela 3,6 mkr. Vilket är långt över vad jag hade vågat hoppats.

En negativ är att såld premievolym sjönk q4-07 jämfört med samma kvartal 06, från 75 till 66 mkr. Mätt i antal sålda försäkringar ökade dock försäljningen, om än marginellt, från 19900 till 20500 st. Anledningen till att antalet försäkringar ökar men inte premievolymen är att andelen dyra motorförsäkringar minskat. Detta kan till viss del ses som positivt då hemförsäkringar och liknande normalt har en avsevärt längre livslängd, vilket ger ett högre värde på beståndet.

Bolagets underliggande tillväxt ser alltså för närvarande inte särskilt imponerande ut, och detta är då trots att onlinepriser för bilförsäkringar lanserades i början av q4. Ökad konkurrens både vad det gäller möjligheten att köpa och jämföra bilförsäkringar över internet, samt på premierna i sig verkar vara huvudanledningen.

Det viktiga beståndet ökade till 466 mkr (450 mkr i q3), vilket är svagare än jag väntat mig.

Förtroendet för Insplanet är, med rätta, lågt för närvarande och det jag känner jag vill se för att kunna återfå hoppet är att man visar att tillväxten i försäljningen faktiskt fortsätter, och att de får ordning på förnyelsegrad och folk som avbryter försäkringarna i förtid. Konkurrensen i sig är inte oväntad, och inget som jag ser som en överraskning. Givetvis får bolaget inte heller komma med fler nedskrivningar, min gissning är dock att man nu tagit till med råge.

På 11,50 kr värderas bolaget till 133 mkr, ta bort kassan om 24 mkr så blir bolagsvärdet ca 110 mkr.

Man vågar knappt gissa hur 2008 utvecklar sig, men beståndsintäkterna, som man har i princip 100% marginal på, borde öka med en 10-12 mkr under 2008. Kan man alltså upprepa 2007s försäljning, som med nedskrivningar och allt visade ett resultat om 5,9 mkr, skulle alltså resultatet kunna hamna runt 16-18 mkr. Det som talar emot är den svagare försäljningen q4, och huruvida man egentligen vågar lita på bolagets siffror den här gången…

Hursomhelst så ser det höglönsamma tillväxtcase som jag initialt såg i Insplanet ut ha kraschat ihop och även om det är svårt att argumentera för att Insplanet är dyrt på nuvarande kurser så har jag, i alla fall för tillfället, tröttnat. (Det finns mycket annat billigt nu också). En mindre post finns kvar, men huvvuddelen avvecklades i samband med vinstvarningen.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: