Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Systematiska Risk-Reward, sista chansen (risken)

kategori: Hedgefond

Systematiska fonders hedgefond “Risk-Reward” (som enbart placerar i OMXS30 terminer och det med en bruttoexponering på upp till 900%) har haft en helt fenomenal utveckling sedan starten och stänger nu för vidare insättningar, sista chansen är 25 februari.

Månad Avkastning
Jan - 08 10.3%
Dec 3.4%
Nov 23.0%
Okt 13.8%
Sep 0.7%
Aug 7.1%
Jul -2.3%
Jun 10.4%
Maj 0.1%
Apr - 07 0.1%

Självklart ska man vara imponerad av den avkastningen, och självklart har Systematiska rätt att vara stolta över detta.

Dock, det man ska komma ihåg som presumtiv investerare i denna fond är att sannolikt har inte heller Systematiska hittat the holy grail, utan avkastningen är resultatet av att deras modell tillfälligt fungerat oerhört bra i detta marknadsklimat tillsammans med ett mycket högt risktagande. Nu har dessutom fonden från att ha varit extremt liten vuxit kraftigt i storlek, kapitalet fyrdubblades i januari till ca 70 mkr.

Risken att det kommer en månad med 20-30% ner är nog ganska stor och även risken att hela fondkapitalet skulle utraderas vid en extrem marknadsrörelse, black swan event, lär knappast vara obefintligt.

Med detta sagt så kan det ju förstås vara roligare att köpa en andel i denna fond, än att gå ner på kasinot.

En kul grej från fondens informationsbroschyr:

“Risk-Reward fonden placerar till 100 % i OMXS30 index terminer.”
“Fonden skall vid varje tillfälle tillämpa principen om riskspridning av fondens tillgångar.”

Då frågar jag, hur risksprider man när man placerar till 100% i OMXS30 terminer? Antingen är man lång eller kort i OMXS30, iochförsig kan man också vara både lång och kort samtidigt, men det torde vara relativt meningslöst.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: