Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 229 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 231 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 232 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 249 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/cache.php on line 36 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 508 AktieNET.se » MSAB Q4-07
Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

MSAB Q4-07

kategori: MSAB, Rapportkommentar, Småbolag

En mycket mycket bra rapport från MSAB
Aktuell kurs: 24
Antal aktier: 17,7 miljoner
Börsvärde: 425 mkr (varav kassa 33 mkr)

Kursutveckling under rapportdagen
MSAB graf q4-07

MSAB, Micro Systemation på NGM listan, presenterade idag en kanonrapport med en omsättning på 18,2 mkr, och ett rörelseresultat på hela 9,45 mkr. På börsen togs rapporten emot väl med en uppgång på 16% till 24 kr, men förutom ett visst köptryck på morgonen var det först vid 16.30 tiden som intresset verkade komma igång på allvar.

Man fakturerade faktiskt för hela 23 mkr under q4, men 4,8 mkr har periodiserats och härstammar, antar jag, främst från den tidigare presenterade franska storordern som löper över fyra år.

Kassan ligger nu på 33 mkr, och man föreslår en utdelning om 0,65 kr per aktie.

Bruttomarginalen är för q4 tillbaks på ca 90% efter att av okänd anledning dippat under q2 och q3.

Antalet sålda .XRY system under kvartalet var 275 stycken och 260 st licenser förnyades.
Förnyelsegraden är fortsatt helt otrolig, 97%.

USA har vuxit från ca 3,4 mkr i omsättning 2006 till 10,5 mkr 2007, och här kommer man satsa hårdare framöver.

MSABs utveckling

  q1-06 q2-06 q3-06 q4-06 q1-07 q2-07 q3-07 q4-07
Oms 5,12 6,33 5,89 8,61 11,96 8,90 10,97 18,20
Rör res 1,93 2,31 2,79 3,31 6,00 3,27 4,40 9,45
Rör marg 38% 37% 47% 38% 50% 37% 40% 52%
                 
Pers kostn   -2,74 -2,07 -2,90 -2,87 -3,08 -3,48 -4,86
Övr kostn   -0,78 -0,70 -1,49 -1,73 -1,35 -1,12 -2,07
                 
                 
.XRY     2005 2006 q1-07 q2-07 q3-07 q4-07
Sålda     280 >400 155 135 144 275
Förnyade         99 145 175 260
Aktiva       >650 >800 >930 >1070 >1330

45 mkr bara från licensförnyelser 2008?
I delårsrapporten konstateras att nästan 50%, alltså 25 mkr, av årets omsättning härstammar från förnyade licenser. Om vi antar att 5% av dessa förnyelseintäkter kommer från SIM ID cloner, så skulle det innebära ca 23,7 mkr för de 679 förnyade .XRY licenserna, alltså ca 35 tkr styck. Extrapolerar man det här för 2008, innebär det att vi borde få se intäkter på i storleksordningen 45 mkr bara från förnyelser av licenser (förutsatt att priset och förnyelsegraden kan upprätthållas).

Tydligt säsongsmönster
Tittar man lite på säsongsmönstret så kan man konstatera att ca 39% både av årets sålda respektive årets förnyade licenser ligger i q4. Av årets omsättning så låg 36% i q4, beroende på omsättningen i q1-07 var märkligt hög relaterat till sålda/förnyade system.

Ny produkt presenteras i mars
Den mer avancerade produkten HeXRY kommer att presenteras i början av mars men lansering verkar få vänta ytterligare en tid. HeXRY kommer troligen bli ett mycket värdefullt tillskott till MSABs produktflora.

Bra att komma ihåg är att betydande utvecklingsresurser har lagts på HeXRY, och att dessa EJ har balanserats utan tagits direkt över resultaträkningen.

Konkurrens
MSAB är ledande på marknaden men uppger att den samlade konkurrensen ökar kontinuerligt och att man ännu inte har justerat några priser, men att “beredskap finns att göra så”.

Med de marginaler som MSAB uppvisar så vore det ju märkligt om det inte skulle komma in seriös konkurrens. Men genom att vara störst, och förhoppningsvis bäst, bör man kunna upprätthålla mycket fina nettomarginaler även när konkurrensen tilltar (då man kan slå ut de dominerande utvecklingskostnaderna på en stor volym).

2 kommentarer till “MSAB Q4-07”

 1. måndag, 11 Feb 2008 @ 11:05Jimmie

  Skrev detta inlägg på Derank, som innehåller lite info om nyanställda:

  Jag tror inte man ska oroa sig för mycket just vad det gäller MSABs expansion på personalsidan. (Men visst håller jag med Boxarn om att bolag ofta verkar dra på sig lite onödiga kostnader i samband med att det går bra.)

  Angående förnyelsegraden, och lite andra saker, så har MSAB varit lite slarviga med att konsekvent redovisa samma information i rapport till rapport. (Jag tror MSAB har vuxit lite för snabbt från ett bolag med ett börsvärde på 20 mkr till över 400 mkr, och redovisningskvaliten har inte riktigt hängt med).

  I Q1, Q2 och Q4 rapporterades förnyelsegraden, men glömdes bort i Q3. Här är vad som rapporterats: Q1 - “95-100%”, Q2 -”98%”, Q3 - ??, Q4 - “97%”.

  Även om man tittar på antalet aktiva system 2006, och antalet förnyade 2007, så kan man konstatera att förnyelsegraden ligger någonstans kring 95-100% även för hela 2007.

  Tillbaks till personalsidan, i MSABs nyhetsbrev så kan man se vad de har anställt för personer under året: 3 säljare (norden, USA och sydamerika), 1 i produktionen, 2 utvecklare och 1 receptionist. (Vet inte om detta är allt, någon kan ju slutat och man ersatt med ny osv, men nettökningen borde vara ovanstående).

  Säljarna gör nog skäl för sin lön mer eller mindre direkt. Jag antar också att de jobbar på provision, vilket förstås gör att kostnaderna blir höga när det går bra. 2 stycken utvecklare låter inte heller speciellt utsvävande med tanke på MSABs expansion. Men självklart personalkostnaderna ökar, och med eventuellt sämre priser på sikt så kommer det resultera i sämre marginaler. Något som MSAB som bolag, och förhoppningsvis även som aktie, bör klara av galant.

 2. måndag, 11 Feb 2008 @ 15:53Jimmie

  Jaha, där åkte MSAB ner till 22 kr. Det trodde jag faktiskt inte skulle ske, men kortisktiga kursutvecklingar har jag aldrig lyckats förutspå, så varför skulle jag kunnat det den här gången…

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: