Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 229 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 231 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 232 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 249 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/cache.php on line 36 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 508 AktieNET.se » Frågor till Insplanets VD
Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Frågor till Insplanets VD

kategori: Insplanet, Marknadskommentar, Småbolag

Jag ställde några frågor till Daniel Soussan, VD i Insplanet, angående gårdagens vinstvarning:

Verksamheten och redovisningsprinciperna har (väl) varit desamma under flera år, hur har man inte kunnat upptäcka kundförlusternas storlek förrän nu?

Daniel:
Bolaget har inte gjort några förändringar av redovisningsprinciperna utan de har varit detsamma sedan januari 2005.

Att vi inte kunnat upptäcka det förrän nu tycker jag är en relevant fråga att ställa sig. Den ställer vi oss även i ledningen och styrelsen. Svaret är inte så enkelt att besvara med en enskild orsak utan är en effekt av en rad olika saker.

Sedan 2005 har successivt en allt större del av försäljningen varit beståndsersättningsgrundande vilket lett till att bolagets kundfordringar växt mycket mer än tidigare då vi fick en engångsersättning. Detta i kombination med en generellt stark tillväxt, avtalsomläggningar mellan oss och försäkringsbolagen, nya försäkringsbolag som kommit till, betalningsterminernas successiva förskjutning från helårsbetalningar till månadsvis via autogiro i kombination med bristande information och avstämningsrutiner mot försäkringsbolagen har gjort att vi inte i tillräcklig omfattning varit uppmärksamma på att kundfordringarna inte inflytit i förväntad takt. Detta har tydliggört stora brister i vårt system och avstämningsrutiner med försäkringsbolagen.

Är det möjligt, och isåfall kommer ni, att ändra redovisningsprinciperna så att försäkringar vars premier aldrig betalas in inte kommer med i omsättningen? Eller blir ändringen endast att öka de uppskattade kundförlusterna?

Daniel:
Vi har all anledning att se över våra redovisningsprinciper. Vi har ju historiskt gjort korrekta bedömningar och reserveringar av hur många som aldrig betalar in sina försäkringar. Denna reservering har gjorts och sedan har resterande del redovisats som intäkter och bokförts mot kundfordringar.

Det som nu skett är att historiska antaganden och reserveringar inte varit tillräckliga till följd av att vi får in en mindre andel av de uppbokade intäkterna än förväntat. Att se över redovisningsprinciperna är en mycket viktig fråga för styrelsen och ledningen att se över. Tills vidare har vi nu förändrat reservsättningen till en nivå som förväntas täcka alla kundförluster.

Har de senaste tidernas kundförluster, av olika anledningar, blivit betydligt större än vad de varit tidigare?

Daniel:
Kundförlusterna 2007 är mycket större än tidigare. Insplanet har historiskt (2002-2006) haft en väsentligt mycket lägre andel av sålda försäkringar som inte betalas in än vad som varit fallet nder 2007. Vi har inte i tillräcklig omfattning gjort reserveringar för detta under året. Vi gjorde en justering i Juli men det har nu visat sig inte varit tillräcklig. Detta då andelen försäkringar som inte inbetalas har fortsatt att stiga under hela 2007.

Innebär nedskrivningen också att beståndet kommer behöva korrigeras ned? Eller är det korrekt beräknat sedan tidigare?

Daniel:
Nej. Beståndsdatan kommer inte att korrigeras, den bygger på aktiv premievolym vid respektive kvartalsskifte. Vidare finns inga kundfordringar kopplade till beståndet utan beståndsintäkterna intäktsförs allt eftersom de flyter in.

3 kommentarer till “Frågor till Insplanets VD”

 1. torsdag, 31 Jan 2008 @ 9:36marcus

  Trovärdigheten rasar alltid ner i källarn efter liknande fadäser. Du har en del andra intressanta aktier i portföljen, och småbolagen tror jag har goda möjligheter att gå bättre än OMX30 2008

 2. fredag, 01 Feb 2008 @ 10:45Jimmie

  Japp, vi får väl se. Jag följer och handlar nästan bara i småbolag, men för att inte ha allt för stort beroende till mindre bolag så består portföljen även av fonder (tex. Skagen Global).

  Insplanet hade jag ganska stora förhoppningar på, eftersom mycket talade för att intäkter och resultat skulle förbättras kraftigt framöver.

  Nu, efter försäljningen av stora delar av mitt innehav i Insplanet, är mina största småbolagsinnehav MSAB, Fragus, G5 och Endomines. Dessutom har jag större innehav i ett par medelstora bolag; Björn Borg och PA Resources.

 3. söndag, 03 Feb 2008 @ 21:07marcus

  Vi verkar ha lite snarlik inriktning. Har stora poster i Borg och Vostok gas sedan länge. BE Group har växt sig stort senaste månaden. Småposter i Pearl, EOS Russia och Eastpoint, några av dessa kanske blir större inom kort. Ännu mindre poster i TYKS och guideline,
  Skulle nog köpt PA resource eller LUPE om jag hade gott om cash och inte redan var exponerad mot energisektorn, båda har blivit billiga.

  Dina småbolag har jag itne kollat på, förutom MSAB som jag tyckte var högt värderat. Men antagligen är värderingen mer rimlig idag

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: