Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Avega Q2-07

kategori: Avega, Rapportkommentar, Småbolag

Avega bjöd inte på några direkta överraskningar i sin delårsrapport, vilket får ses som positivt då man har ganska aggresiva mål. Prognosen för helåret som presenterades i prospektet kvarhålls.

Kvartalets omsättning ökade med 52% till 44.3 mkr och resultatet från 5 till 7.1 mkr vilket ger en röreslemarginal om 16.1%.

I resultatet ligger en del kostnader för noteringen (som i prospektet estimerades till 2.6 mkr). Exakt hur stor del av kostnaden som är tagen i kvartalsrapporten framgår inte, men det verkar helt klart att den underliggande rörelsemarginalen för kvartalet är en bit högre än de rapporterade 16.1%. Vilket förstås är mycket imponerande.

Positivt i rapporten är att man säger att man ser stigande timpriser och att man inte har märkt av någon påverkan på efterfrågan på grund av den finansiella oron.

Kursen reagerade med viss tvekan uppåt, och handlades en bit över emissionskursen (18 kr), men är nu nere runt 17 kr.

Då jag tyckte 18 kr var köpvärt, och man nu har presenterat en rapport där allt ser ut att gå enligt plan så kan jag inte säga annat än att det ser fortsatt klart köpvärt ut. Om man nu inte tror på en större konjunkturnedgång förstås.

Själv har jag trots allt sålt mina aktier i Avega med anledningen att jag velat minska exponeringen mot aktiemarknaden en del.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: