Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 229 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 231 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 232 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 249 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/cache.php on line 36 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 508 AktieNET.se » Insplanet Q3-07
Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Insplanet Q3-07

kategori: Insplanet, Rapportkommentar, Småbolag

Insplanets rapport för tredje kvartalet innehåller som VD Daniel Soussan skriver både glädjeämnen och besvikelser.

Ni kan läsa om mina förväntningar i ett tidigare inlägg.

Negativt
Vi börjar med besvikelserna, tillväxten mätt som ökning av nytecknad premievolym ökade bara med 21% till 81 mkr i Q3. Det är en rejäl nedgång mot ökningstakten i Q1 42% respektive Q2 35%. Min förväntning var en tillväxt på 35%.

Premiebeståndet ligger nu på 450 mkr, jag hade hoppats på minst 460 mkr. Det här beror förstås på att sålda försäkringar inte ökade så mycket som jag hade trott, men förmodligen även att förnyelsegraden är något lägre än vad jag räknat med.

Bilförsäkringar gick lite sämre under Q3 då försäkringnarna hos Insplanets samarbetspartners haft sämre konkurrenskraft än tidigare.

Svag utveckling för inkomst- och sjukvårdsförsäkringar.

Övriga kostnader har ökat en del jämfört med Q1 och Q2, troligen främst pga ökade marknadsföringskostnader.

Positivt
Ökningstakten i antalet sålda försäkringar var goda 33%.

Mycket positivt är att personalkostnader i förhållande till omsättning, såld premievolym och antal sålda försäkringar har minskat ganska kraftigt åtminstone delvis tack vare att antal sålda försäkringar per kund har ökat.

Rörelseresultatet blev i sammanhanget goda 4,2 mkr (min förväntning 4,5 mkr) Vilket gör att mina tidigare resultatprognoser inte känns orimliga, även om jag förmodligen kommer få justera ned förväntat resultat litegrann.

I produktmixen är det en mindre andel bilförsäkringar och större andel hem och personförsäkringar vilka har en betydligt högre förnyelsegrad. Det bådar för ett större värde på beståndet. Det här har förstås påverkat såld premievolym negativt då bilförsäkringspremierna är generellt betydligt högre än hemförsäkringar.

Slutsats
En godkänd rapport som resultatmässigt kom ganska nära mina förväntningar. Frågetecken finns kring tillväxten i premievolym men det behövs fler rapporter för att se om det kan vara en tillfällig svacka. Positivt är i alla fall att även med en tillväxt kring 20% så försvarar Insplanet i mitt tycke en kurs på betydligt högre nivåer än 18 kr, och de kraftigt ökande beståndsintäkterna kommer att ge god effekt på resultatet nästa år oavsett tillväxttakt.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: