Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 229 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 231 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 232 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 249 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/cache.php on line 36 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 508 AktieNET.se » Insplanet inför q3-07
Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 525 Kommentarer

Insplanet inför q3-07

kategori: Insplanet, Småbolag

Aktuell kurs: 18,20 kr
Antal aktier: 11,6 miljoner
Börsvärde: 211 mkr (varav kassa 19 mkr, netto oms. tillg 29 mkr)
www.insplanet.com
Allt om Insplanet på AktieNET.se

Caset i korthet
Insplanet är en försäkringmäklare för privatmarknaden som visar en god tillväxt i tecknad premievolym och har än så länge endast tagit en liten del av marknaden, ca 4-5%. Genom att växla affärsmodell från engångsersättning vid försäljning av en försäkring mot beståndsersättning under hela försäkringens livslängd så har man kortsiktigt pressat vinsten men istället potentiellt kraftigt ökat vinsten för 2008 och 2009, vilket aktiemarknaden inte verkar ha tagit in. I dagsläget säljs nästan alla försäkringar med beståndsersättning. För mer information om bolaget och affärsmodellen läs min tidigare analys, eller noteringsprospektet.

Rapport på onsdag
Då det snart är dags för Insplanets rapport för tredje kvartalet så har jag gått igenom förutsättningarna och uppdaterat min prognos.

insplanet_infor_q3.png
Q2 rapporten var ju som tidigare konstaterats en på nästan alla sätt mycket bra rapport och gav lite trygghet efter det dåliga q1. Sedan dess dessutom två insiders ökat sina innehav, VD Daniel Soussan och Nicklas Storåkers. Intressant nog är kursen nu tillbaks på samma nivå (18-19 kr) som innan Q2 presenterades. Detta får nog skyllas helt på den trötta börsen vi haft på senare tid, Insplanet är ju inte direkt ensamt bland småbolagen att ha uppvisat en medioker kursutveckling.

Förväntningar på Q3
Att dra för stora slutsatser kring ett enskilt kvartal är sällan en särskilt god ide, men jag tycker ändå det är vettigt att formulera sina förväntningar inför en rapport. Möts förväntningarna så är allt okej, möts de inte får man försöka ta reda på varför och ifall det isåfall ändrar de mer långsiktiga förutsättningarna.

Vad jag vill se i Q3 är:

  • Tillväxt av tecknad premievolym på 35% eller högre (minst 90 mkr).
  • Omsättning på minst 17 mkr.
  • Rörelseresultat på minst 4,5 mkr.
  • Aktivt bestånd på minst 460 mkr.
  • Implicit i detta ligger att kostnaderna hålls i schack.

Ett plus vore om man har fått igång en viss försäljning via återförsäljarna (Factor och Fragus) och uttalar sig positivt kring detta.

Når man ovanstående så tror jag q4 kan hamna på uppemot 20 mkr i omsättning med minst 5,5 mkr i resultat, alltså totalt en omsättning på 68 mkr och ett rörelseresultat om 17 mkr för 2007, vilket skulle ge en vinst per aktie om 1,06 kr efter schablonskatt.

Prognos
Men det är 2008 som det bör bli riktigt roligt. Förutsatt att man kan öka såld premievolym med i storleksordningen 30% för 2008 (långsiktigt mål är 25-35%), så ska omsättningen och resultatet kunna hamna på åtminstone 96 respektive 31 mkr. Det skulle innebära en vinst per aktie om 1,95 kr. 2009 bör visa ytterligare mycket god vinsttillväxt, utan att såld premievolym behöver öka mer än ca 25%, delvis i den lägre delen av Insplanets egna långsiktiga mål.

  2007P 2008P 2009P
Omsättning 68 96 125
Oms tillväxt 31% 41% 30%
Rör Res 17 31 42
VPA 1,06 1,92 2,61
PE (kurs 18,2) 17 9,5 7
Dir avk 2,9% 5,3% 7,2%

Även om man gör betydligt försiktigare antaganden och räknar med sämre ersättningar från samarbetspartner osv så har jag svårt att se att vinsten per aktie skulle hamna lägre än 1,4 kr för 2008, självklart förutsatt att inget väldigt negativt inträffar.

Även 1,4 kr bör vara tillräckligt för att motivera dagens kurs på 18 kr för ett bolag som delar ut halva vinsten, har en hög andel av repetitiva intäkter, sannolikt många år av tillväxt kvar, låga fasta kostnader, inget valutaberoende och relativt låg konjunkturkänslighet så därför ser jag en låg risk, men god potential i att köpa Insplanet på dagens kurs kring 18 kr. Som vanligt så väntar den försiktige förstås in rapporten.

Risk
En risk jag ser är att någon av Insplanets viktigare försäkringsbolag hoppar av, eller att ersättningen i avtalen väsentligt försämras.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: