Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Varyag Resources vs Russian Timber Group

kategori: Varyag Resources, Marknadskommentar, Småbolag

Här kommer en mycket översiktlig mellan tummen och pekfingret analys av Varyag Resources skogsdel. En varning utfärdas för att jag mycket väl kanske jämför äpplen med päron. Men detta får vara en liten teaser för att jag själv, eller någon annan kanske, ska gå vidare att titta på caset.

Varyag resources har investerat i en del skogsbolag i ryssland som man nu ska försöka lägga i ett eget bolag och på sikt notera.

Tillsammans förfogar dessa skogsbolag över ca 723 tusen hektar skog, med avverkningsrättigheter om 1,45 miljoner kubikmeter per år. Varyags andel är ca 279 tusen hektar och 554 tusen kubikmeter per år.

Nu ska tydligen det första ryska skogsbolaget noteras, Russian Timber Group, noteras på London börsen. Detta bolag har ca 2,4 miljoner hektar skog och avverkningsrättigheter om 3,3 miljoner kubikmeter per år.

Börsvärdet förväntas vara ca 4,9 miljarder SEK, varav ca 1,3 miljarder kommer vara kontanter som tas in i samband med emissionen. (Detta har jag inte kontrollerat så noga så viss risk för att dessa uppgifter är felaktiga).

Om vi antar värdet på Russian Timber Groups skog och avvecklingsrättigheter till 4,9-1,3 = 3,6 miljarder SEK så kan man jämföra det med Varyags andel.

Hektar skog: 279/2400 * 3,6 = 418 mkr (47 kr per aktie)
Avverkning: 554/3300 * 3,6 = 604 mkr (68 kr per aktie)

Nuvvarande kurs i Varyag är ca 60 kr, och om bara skogsinnehavet (som är bokfört till ca 45% av egna kapitalet) skulle vara värt mellan 47 och 68 kr per aktie så ser det förstås mycket intressant ut.

Men som sagt, detta är en mycket snabbt gjord grov uppskattning som kräver en närmare analys.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: