Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 525 Kommentarer

Avega nyintroduktion

kategori: Avega, Nyemission, Småbolag

Det har varit många nyintroduktioner den senaste tiden. Jag har valt bort att teckna i de flesta, men ett bolag som jag faktiskt tecknade och fick tilldelning i är IT-konsulten Avega.

Egentligen är jag inte särskilt intresserad av att äga IT-konsulter, men Avega verkade tillräckligt billigt för att det skulle kännas aktuellt.

Första handelsdagen är första november och eftersom jag bara gjorde en mycket kort egen analys inför tecknadet kände jag att det är dags att titta igenom bolaget lite närmare nu inför handelsstarten.

Introduktionskurs: 18 kr
Antal aktier: 10,42 miljoner (11,47 miljoner efter full utspädning)
Börsvärde: 188 mkr (206 mkr efter full utspädning)
www.avega.se Prospekt

Utspädningen avser 1,05 miljoner teckningsoptioner med lösen 12,5 kr 2010.

Avega i korthet:

  • PE ca 10 på prognosen för 07. (PE 17 på 06)
  • Hög tillväxttakt 45% 07P och 80% 06
  • God rörelsemarginal, 15,3% 07P och 13,7% 06
  • Finansiella mål om 30% årlig tillväxt och 15% i rörelsemarginal de kommande 3 åren.
  • Utdelning upp till 50% av resultatet.
  • Låg personalomsättning 6,9% 06 och 8,8% 05
  • Hög medelålder ca 36 år bland sina ca 135 anställda
  • God kundspridning, ingen kund står för >10% av omsättningen

Då Avega har brytet räkenskapsår så avser jag med 07 perioden 1 maj 2007 - 30 april 2008. PE-talen är beräknade efter full utspädning och på den officiella prognosen som ges i prospektet (177 mkr i omsättning och 27 mkr i resultat för 07).

Det ser alltså ut som Avega lyckas locka och hålla kvar personal även i dessa heta tider. Det borde i sin tur innebära att de betalar marknadsmässiga löner till sina relativt gamla konsulter, vilket med sina goda marginaler tyder på att de får bra betalt för sina konsulter.

Många andra konsultbolag har en låg medelålder, hög personalomsättning, enskild kund som svarar för en stor del av omsättningen och en verksamhet som mest handlar om personaluthyrning. Den bilden verkar inte alls stämma på Avega (dock så får man ju förstås komma ihåg att allt prospektet så klart försöker visa upp en så bra bild av bolaget som möjligt).

Tillgängliga dagarQ1 rapporten för 07 (maj-juli) finns i prospektet och visade en omsättning på 32,2 mkr (+73%) och ett rörelseresultat om 3,4 mkr. Det kan låta lite svagt, men då ska man komma ihåg att första kvartalet endast står för 18% av de tillgängliga dagarna för 07 (se bilden).

Lite negativa saker kan kanske vara att man har en ganska stor andel av omsättningen, 23%, från bank/finans där det ju ser lite skakigt ut för närvarande.

Även att introduktionen på First North är en ren försäljning och ingen emission kan tolkas som att ägarna anser att det är dags att ta hem vinsten. Positivt i detta sammanhang är i alla fall att den under 2007 rekryterade vice styrelseordföranden Göran E. Larsson (Readsoft, Effnet, Sagax mm) även förvärvat 185 000 aktier för 16,20 kr styck.

Min gissning är att med sin fina tillväxt ser det inte orimligt ut att bolaget ganska snart kan handlas upp 20-40% över emissionskursen på 18 kr.

För en second opinion så finns här en analys av Stockpicker

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: