Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

SBAB eldar på

kategori: Kreditmarknad, Bostadsmarknad

Fantastiskt, statliga SBAB som tidigare gått i bräschen för att maximera riskerna på bostadslån genom att erbjuda bottenlån upp till 95% av priset på bostäder, fortsätter nu och erbjuder även ett slags topplån för de sista 5% så man nu, utan tjat, kan låna till 100% av köppriset.

Men inte nog med det, dessutom så anammar man en kritiserad konstruktion från den amerikanska bostadslånemarknaden där man erbjuder en förmånligt teaser rate under en kortare period, i SBABs fall 1 år, som därefter resetas till marknadsränta. Låt vara att det i SBABs fall endast rör sig om en rabatt på 0,4 procentenheter.

Detta görs dessutom samtidigt som de i sin senaste mäklarbarometer konstaterar bla att:
Bostadsmarknaden försvagades oväntat kraftigt under tredje kvartalet.
Priserna väntas minska något både för bostadsrätter och för småhus.

Vad ska man säga? SBAB verkar vara desperata efter nya kunder. Hade man suttit som riskansvarig på ett bolåneinstitut i dagsläget hade väl det naturliga varit att försöka dra ner risken, istället väljer man att öka den. Intressant, men visst bensin på elden har ju fungerat förr, i alla fall temporärt.

Kan faktumet att SBAB i princip endast verkat under en kontinuerlig uppgångsfas på bostadsmarknaden ha påverkat deras syn på risk? Finns det ingen på SBAB som är så pass gammal och med så pass lång erfarenhet att han/hon upplevt dåliga bostadsmarknader och kan dra i nödbromsen?

Synd att bolaget inte är börsnoterat så man kunda blankat.

DN om mäklarbarometern.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: