Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 525 Kommentarer

Fragus Q3-07

kategori: Fragus, Rapportkommentar, Småbolag

Rapporten blev lite bättre än min försiktiga prognos med en omsättning på 16,7 mkr (förväntat 16,5 mkr) och rörelseresultat på 1,1 mkr (förväntat 0,95 mkr) för q3 vilket ger en rörelsemarginal på 6,6% för q3 vilket är bra.

Det framkommer inte så mycket nytt. Man skriver att den nordiska marknaden för externa bilgarantier omsätter ca 90-110 mkr i år (och Fragus verkar då ha ca 60%) och att det bör ta ytterligare 3-7 år innan den når samma storlek som de ledande europiska länderna

Nystartade Finland väntas nå break even under 2007. I Sverige ska nya produkter lanseras inom de närmsta månaderna. För nyförvärvade Telennium group flaggar man nu för en mindre förlust (-0,3 mkr) för 2007 om man inte hinner få in nya kunder.

Allt ser ut att flyta på mer eller mindre efter plan och mina förväntningar, och min analys med prognoser är fortfarande fullt aktuell.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: