Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Odd Molly!

kategori: Odd Molly, Rapportkommentar, Småbolag

Odd Molly rapporterar helt fantastiska ordersiffror för första halvåret 2008:

“Odd Molly har fått bindande order för det första halvåret 2008 motsvarande en försäljning om cirka 125 MSEK. Detta skulle innebära en försäljningsökning om 158 procent jämfört med första halvåret 2007.”

Det i sin tur innebär att omsättningen bör överstiga 300 mkr 2008. Och eftersom omsättningen blir så pass hög, blir säkerligen rörelsemarginalen imponerande också. På 110 kr är market cap 630 mkr. Säg att rörelsemarginalen hamnar på 18%, då skulle PE bli 16.

Att kursen kommer gå upp idag är jag övertygad om men på sikt handlar det att bedöma hur varumärket Odd Molly kommer att utvecklas. Något som för mig är omöjligt.

Lite negativt kan man möjligtvis tycka att den största ökningen är fortsatt på hemmaplan. “De kraftigaste ökningarna och den största volymen svarade Sverige, Norge och Danmark för.” Orderingången i USA ökade “bara” med 60%, vilket inte är sååå imponerande (med Odd Molly mått) eftersom det som sagt var deras första uppföljningskvartal.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: