Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 229 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 231 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 232 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-settings.php on line 249 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/cache.php on line 36 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/38/172238/blogg.aktienet.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 508 AktieNET.se » Fragus Analys
Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 525 Kommentarer

Fragus Analys

kategori: Fragus, Småbolag, Analys

www.fragus.se
Kurs: 6,40 kr
Antal aktier: 4,14 miljoner
Börsvärde: 26,5 mkr

Sammanfattning
Fragus är ett snabbväxande bolag som är marknadsledande i Sverige och Norge inom sin bransch, bilgarantier. Marknaden växer kraftigt och bolaget visar för närvarande en omsättningstillväxt på ca 100%. Inte alltför aggressiva prognoser visar en möjlig omsättning på 100 mkr nästa år och ett resultat efter skatt på ca 4,3 mkr vilket skulle innebära ett PE 6 på nuvarande kurs. Bolaget är totalt bortglömt med en mycket låg aktieomsättning, men om man fortsätter leverera resultat så är jag övertygad om att det kommer att ändras.

Affärsidé
Fragus huvudsakliga verksamhet är försäljning av garantier på begagnade bilar som säljs via bilåterförsäljare. Man erbjuder även garantier på motorcyklar, husvagnar, chiptrimmade bilar, reparationer av luftkonditioneringar på bilar samt utökad nybilsgaranti. Garantierna säljs i Sverige och Norge och sedan nyligen även i Finland och till viss del Danmark.

Fragus konstruerar själv garantierna och sköter saker som försäljning, administrering och skadereglering. Dock så återförsäkras alla garantiåtaganden, så den risken undviks. Till sin hjälp har man ett egenutvecklat affärssystem.

Lite historik
Fragus startades 2004 av Richard Berggren och Johan Kaltenbrunner. Richard Berggren har jobbat inom bilgarantibranschen sedan 1998. Fragus start innebar en kickstart för garantier på den svenska marknaden och redan december 2004 var man marknadsledande (första Fragus-garantin såldes i juni 2004).

Bolaget noterades i december 2005 på aktietorget med 3,742 miljoner aktier. Tidigare under året hade en nyemission gjorts om 580 000 aktier för 3,50 kr styck som inbringade ca 2 mkr. Dessutom gjordes ett ovillkorat aktieägartillskott på knappt 1 mkr.

Enda emissionen som gjorts sedan dess är 400 000 aktier för årets förvärv av Telennium.

Prognoserna i prospektet för listningen på aktietorget har omsättningsmässigt kraftigt överträffats men aktien har trots detta haft en mycket medioker utveckling och aktieomsättningen har alltid varit mycket låg. Dessutom har grundarna sakta sålt av en del av sina aktier över marknaden vilket sannolikt hållt nere kursen en del.

Marknad
Fragus bedömer att man har ca 65% av marknaden i Norge och Sverige för externa garantilösningar. Något större del i Norge och något mindre i Sverige. I pengar innebär det en omsättning om 29 mkr 2006 och sannolikt 60 mkr i år.

Marknaden växer mycket fort just nu, framförallt i Norge, och för tillfället ser man lite av en ketchupeffekt.

I Norden säljs för närvarande endast ett par procent av begagnade bilar med garantier, i exempelvis Tyskland är motsvarande siffra någonstans mellan 25-35% det innebär alltså att marknaden i norden borde kunna ha en potential på 10-15 ggr dagens storlek.

Övriga verksamheter
Utöver garantibiten så har Fragus även dragit igång några andra verksamheter där man ser en möjlighet att utnyttja sina befintliga försäljningskanaler.

Bilförsäkringar i eget namn har lanserats i samarbete med Sveland Sakförsäkringar. Nyligen tecknades dessutom ett avtal med Insplanet för att även möjliggöra marknadsföring och försäljning av andra sakförsäkringar till sina kunder.

Utöver det så har man precis förvärvat Telennium som är ett “Contact Center”. Telennium har sedan 2004 hanterat Fraguskoncernens växel, och man hoppas i och med förvärvet kunna förbättra servicegraden och få en större möjlighet att bearbeta marknaden utåt.

Till sist kommer man även börja sälja system för GPS/GSM spårning, där man ser synergier med försäkringssatsningen.

Enligt Fragus så ska inte försäkringsdelen bli särskilt kostsam i investeringar. Det rör sig främst om personal som kommer rekryteras i takt med tillväxten och snabbt vara självbärande och vinstgivande.

För närvarande är dock garantidelen helt dominerande och står för ca 90% av intäkterna.

Konkurrenter
Det finns i dagsläget inga rena garantibolag i norden som hotar Fragus. Hoten bedöms snarare komma från antingen större utländska garantibolag som skulle vilja etablera sig i norden, eller att något traditionellt försäkringsbolag ger sig in på marknaden.

Försäkringsbolaget IF har till exempel börjat med en begagnatgaranti för privatmarknaden via blocket.se och man kan ju tänka sig att de även tar steget till återförsäljarna.

Då Fragus dominerar marknaden i Sverige och Norge känns det ju även som ett lämpligt uppköpgsobjekt ifall någon större aktör vill in i leken.

Finansiell utveckling
Omsättningen har gått från 10 mkr 2005, 29 mkr 2006 till troligen 60 mkr i år. Resultatet har på årsbasis varit positivt, men pressades 2006 av kostnader för bland annat uppstarten i Norge. De senaste fyra kvartalen har man dock kunnat visa en rörelsemarginal på mellan 3 och 5.5% och på sikt bedöms en marginal mellan 7-10% vara rimlig.

Prognos
Tillväxten är fortsatt mycket hög i marknaden och nu tillkommer även Finland vilket gör att det är svårt att se någon avmattning. Att man ska nå 60 mkr i år tar jag för givet (100% tillväxttakt). Nästa år finns inget som säger att man inte ska klara 100 mkr (67% tillväxt) och bör kunna nå en marginal på i alla fall 6%. Det skulle isåfall innebära en vinst på 4.3 mkr efter schablonskatt och ett PE på ca 6 vilket givet tillväxttakten får ses som väldigt lågt. Då är det fortfarande en bra bit kvar till den av Fragus prognosticerade framtida rörelsemarginalen om 7-10% som man bör kunna nå efter ytterligare något år.

Kvartalsvis utveckling, med prognos för q3 och q4 2007

  2006       2007      
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P
Oms 4,15 6,3 8,48 10,46 12,3 14,49 16,5 18,5
Rör res -0,4 -0,37 0,38 0,52 0,35 0,79 0,95 1,11
Res e fin -0,41 -0,39 0,37 0,53 0,22 0,74 0,9 1
Rör marg     4,50% 5,00% 2,80% 5,50% 5,75% 6,00%


Jag gissar och tror att omsättningen fortsätter öka kvartal för kvartal i ungefär ovanstående takt och att marginalerna förbättras.

Årsvis utveckling, med prognos för 07,08 och 09

  2005 2006 2007P 2008P 2009P
Oms 10,3 29,3 62 99 133
Rör Res 0,48 0,13 3,2 6,4 11,3
Rör marg 4,7% 0,4% 5,2% 6,5% 8,5%
Oms tillv   185% 111% 60% 35%
VPA e skatt     0,56 1,1 2,0
PE kurs 6.20     11 5,5 3,1


Det här får ses mer som en möjlig utveckling än en prognos. Jag skulle nästan vilja tro att det kan gå snabbare än så här. Ovanstående utveckling bör i alla fall vara fullt rimlig.

Förutom den fundamentala potentialen i kursen finns också alltid chansen att bolaget plötsligt uppmärksammas på chatsidor och dylikt med resultatet att aktieomsättningen och kursen snabbt skjuter i höjden. Det har vi sett på många bortglömda mikrobolag på senare tid och kan ses som en liten krydda.

Som en bonus har vi också försäkringsbiten som på sikt kan bli klart betydelsefull.

Diverse länkar
Kristianstadsbladet brukar skriva lite artiklar om Fragus.
Analys av Fragus i Börsveckan mars 2006

Övrigt
Det finns mer att säga om Fragus, men inte mer tid för mig för tillfället. Dessutom så finns det mer hemläxa att göra, som att prata med återförsäljare och konkurrenter etc som jag inte heller har haft tid till. Men Fragus ligger i alla fall som en krydda i min portfölj. Jag hoppas som sagt på en omsättning på 60 mkr i år med ett positivt resultat (rörelsemarginal på minst 4-5%) och fortsatt tillväxt till 100 mkr nästa år med en marginal på minst 6%.

Uppdaterad 2007-10-06 med tabeller på resultatutveckling och prognos.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: